Świecie nad Osą, 2022-03-15

 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                          w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

INFORMUJĘ

o wyniku I - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 11 położonego na parterze budynku nr 71 w miejscowości Świecie nad Osą 

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 marca 2022 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Lokal mieszkalny nr 11  położony na parterze budynku nr 71 w miejscowości Świecie  nad Osą składającego się z p.pokoju, dwóch pokoi, łazienki, wc oraz kuchni o łącznej pow. 51,18 m2 do którego przynależna jest piwnica o pow. 12,94 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi sprzedaż udziału w gruncie oznaczonym działką nr 180/60 o pow. 0,1601 ha zapisanym w KW nr TO1U/00019284/1 oraz częściach wspólnych wynoszący 52/100.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zainwestowane.

 

  1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu: – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 89.699,00 zł.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 90.600,00.

 

  1. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

 

Pani Sylwia Gubała

 

       Wójt Gminy

Świecie nad Osą /-/

INFORMACJA

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił ogólnodostępną infolinię pod nr *52 34 97 804* oraz *52 34 97 461* gdzie   będzie udzielana informacja dotycząca organizacji miejsc dla uchodźców z terytorium Ukrainy.obsługiwaną w języku ukraiński i polskim oraz stronę internetową https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl-

 Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa *www.ua.gov.pl* oraz infolinia *+48 47 721 75 75*.

 

Informujemy również, że istnieje możliwość składania deklaracji dotyczących ewentualnego przyjęcia  uchodźców przez mieszkańców naszej  gminy , którzy zagwarantują warunki długotrwałego pobytu pod swoim dachem. https://pomagamukrainie.gov.pl/

Kontakt: Paweł Żuchowski

 564661613 wew. 19

Kom. 535480120