Główny Urząd Statystyczny rozpoczął konsultacje społeczne przed kolejną edycją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który będzie miał miejsce w 2021 r.

W imieniu GUS, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych pod adresem:

http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl/

 

 

Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.
Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej niż 70% uprawy.
Pomoc rolnikowi będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika, złożony na specjalnym formularzu w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.
Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł/1 ha powierzchni upraw rolnych zniszczonych przez klęski żywiołowe jak: susza, gradobicie, huragan, deszcz nawalny. Dotyczy to także ujemnych skutków przezimowania roślin. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków - zaznacza ministerstwo.


Szczegóły patrz na linku:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesli-wysokie-strat.html

Wytworzył WZRKiOR w Bydgoszczy
 

Okres jesienno – zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych:

  • niewłaściwą eksploatacją przewodów dymowych i wentylacyjnych;
  • nadmiernym obciążeniem połaci dachu śniegiem.

W związku z powyższym przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych i terenów przyległych do tych obiektów o ustawowych obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz pożarów.

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków zarządców i właścicieli obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów oraz usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Ponadto przypominam o sukcesywnym posypywaniu placów przy budynkach piaskiem z solą.

W celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zaniechania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, zwracam się z do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie powyższych obowiązków.