Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” ogłaszają konkurs FLORIANY na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych realizowane w latach 2015/2016 z udziałem OSP i Samorządów.

Ideą Konkursu jest promowanie dobrej współpracy Samorządów i środowisk lokalnych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, poprawy jakości życia oraz aktywizowania społeczności lokalnych i wprowadzania służących im innowacyjnych rozwiązań. Jak również nagradzanie najlepszych wspólnie zrealizowanych prospołecznych projektów.  

Nagrody za najlepsze projekty i inicjatywy zostaną przyznane w 12 kategoriach tj. infrastruktura, bezpieczeństwo, środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura, tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu, współpraca zagraniczna i najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

Zgłoszenia mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  przesłanie go na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: FLORIANY do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.floriany.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu ul. Legionów 48 86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektu Samoobrona Kobiet".

W wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami — ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz — samoobrony rusza l edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych linków do strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www. mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Marek MAGOWSKI

 

 


Jednocześnie informuje, że na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu wyznaczono kpt. Krzysztofa JANCZAK (tel. 261 - 482 - 096, 601 .- 675 - 989) jako osobę odpowiedzialną za 
udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie.

 

List Prezesa KRUS dot. umowy zawartej pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. dot. grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

List Prezesa Krus dot NNW (211kB) pdf