Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Widlice – w ramach zrealizowanego zadania powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej, na którym można grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny oraz plac zabaw dla dzieci. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2011-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 399.919,79 zł, w tym kwota dofinansowania: 202.364,00 zł. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.