Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” ogłaszają konkurs FLORIANY na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych realizowane w latach 2015/2016 z udziałem OSP i Samorządów.

Ideą Konkursu jest promowanie dobrej współpracy Samorządów i środowisk lokalnych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, poprawy jakości życia oraz aktywizowania społeczności lokalnych i wprowadzania służących im innowacyjnych rozwiązań. Jak również nagradzanie najlepszych wspólnie zrealizowanych prospołecznych projektów.  

Nagrody za najlepsze projekty i inicjatywy zostaną przyznane w 12 kategoriach tj. infrastruktura, bezpieczeństwo, środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura, tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu, współpraca zagraniczna i najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

Zgłoszenia mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  przesłanie go na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: FLORIANY do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.floriany.pl