Energa-Operator SA informuje o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 6.11.2018 r. w godz. 8:00 - 12:00 dla Linii Widlice 2 obwód 300.