Film promujący przedsiębiorczość z terenu LGD "Vistula - Terra Culmensis"

https://www.youtube.com/watch?v=KvVJVSIN3YE&feature=youtu.be

--