KOLEJNE MIEJSCE REKREACJI ZOSTANIE ULEPSZONE

 

Podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy na realizację  operacji pn. "Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023.

Wniosek do przyznanie pomocy na realizację operacji został złożony poprzez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Celem zadania jest poprawa standardu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejscowości Świecie nad Osą poprzez jego rozbudowę.

Wartość dofinansowania wynosi 26 570,00 zł.

 

W ramach projektu zamontowane zostaną ławki parkowe z oparciem oraz ławki łukowe wokół ogniska, zamontowany zostanie również stojak na drewno oraz  lampa solarna                  z dwoma punktami świetlnymi, dokonane zostaną nasadzenia roślinami płożącymi i tujami. W ramach inwestycji zostanie utwardzone dojście do strefy wypoczynku  z jednoczesnym zlikwidowaniem bariery architektonicznej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.