Informacja o wyniku przetargu działka nr 432/2

INFORMUJĘ
o wyniku IV- go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą
oznaczonej działką nr 432/2 o pow. 0,26 ha
 

 

ZAKOŃCZONO INWESTYCJĘ DROGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BURSZTYNOWO

 

Zakończono i odebrano inwestycje pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041505C  w miejscowości Bursztynowo - etap II.

Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 445 376,00 zł.

 

Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.  z  Wąbrzeźna.

 

 

A co na budowie…

Cały czas trwają prace związane z przedsięwzięciem pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Już widać zarys poszczególnych elementów inwestycji, która stworzy piękną spójną przestrzeń.

Zadanie realizuje Konsorcjum Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.J.  Matczyński, Kosiński z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz (Lider) i Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp.J. Marek Matczyński i Wspólnik przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Marek Matczyński i Wspólnik ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.

Zadanie dofinansowywane jest środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 319 695,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.