KOMUNIKAT
MIESZKAŃCY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Od 1 września 2022 r. zostają uruchomione nowe linie gminnego transportu publicznego:
1) linia G-I-Świecie nad Osą-Szarnoś-Karolewo-Lisnowo-Widlice-Mędrzyce-Partęczyny-Świecie nad Osą
2) linia G-II -Świecie nad Osą-Kitnówko-Białobłoty-Bursztynowo-Blizno-Blizienko-Rywałd-Stara Ruda-Bursztynowo-Świecie nad Osą
3) linia G-III-Świecie nad Osą-Rychnowo-Linowo-Rychnowo-Świecie nad Osą
Ceny biletów obowiązujące na liniach:
1) 2,00 zł bilet normalny jednorazowy
2) 76,00 zł bilet miesięczny na linii G-I
3) 77,00 zł bilet miesięczny na linii G-II
4) 30,00 zł bilet miesięczny na linii G-III
Zapraszamy na stronę internetową: www.swiecienadosa.pl na której znajdują się obowiązujące rozkłady jazdy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Będę Rycerzem”
 
" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo informuje, iż w okresie od 01.06 - 31.12.2022 realizuje projekt ,,Będę Rycerzem”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt przewiduje organizację  zajęć zręcznościowo-historycznych które obejmują 8-cio miesięczny okres warsztatów jazdy konnej podczas których doskonalone są próby zręcznościowe. W zadaniu udział bierze 26-ciu uczestników w wieku 11- 25 lat z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego i grudziądzkiego. Działania te zawierają się w sferze działań z zakresu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oraz całej rodziny. Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu dziejów rycerstwa polskiego, warsztaty władania bronią rycerską, oraz organizowane są wycieczki szlakiem zamków średniowiecznych jako żywe lekcje historii. Uczestnicy projektu doskonalą umiejętności zręcznościowe,  które konfrontują podczas organizowanych w ramach projektu pokazów rycerskich dla młodzieży by w przyszłości jako rycerze stanąć w szranki w Turniejach Rycerskich organizowanych na terenie naszego kraju i za granicą, tym samym reprezentując swoją drużynę, region i kraj. Zadanie prowadzone jest w 3 miejscowościach:
1. w Golubiu-Dobrzyniu gdzie zajęcia zręcznościowe prowadzone są w dwóch drużynach:  w Stajni Zamkowej ,, Pałasz" i Stajni ,,U Szynków";
2. w Osadzie Karbówko w Elgiszewie,
3. w Linowie w Sekcji Jeździeckiej -Linowo Królewskie, działającej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ,,PRZEŁOM". W ramach zadania, cztery drużyny przedstawiają opanowany poziom umiejętności z zakresu danej próby zręcznościowej podczas organizowanych 3 pokazach zręcznościowych w następujących miejscowościach: 
1. w Świeciu nad Osą podczas Wiosennego Turnieju Rycerskiego organizowanego od lat 25 lat,
2. w Golubiu-Dobrzyniu podczas Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim, 
3. w Elgiszewie w Osadzie"
 

KMPUTERY TRAFIŁY DO DZIECI

 

Gmina Świecie nad Osą w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” przekazała dzieciom z terenu naszej gminy w formie darowizny 224 laptopy marki HP 255 G8 5N3LEA z systemem operacyjnym Windows 11  o łącznej wartości 482 160,00 zł brutto.

 

Celem  Programu było wyeliminowanie problemu jakim jest deficyt sprzętu komputerowego  na terenach, w których  funkcjonowały niegdyś PPGR.

 

Wszystkim  obdarowanym  życzymy bezproblemowego używania sprzętu i wspaniałych wyników w nauce. Jest to pomoc bardzo potrzebna w rozwoju cyfrowym  dzieci.