Przebudowa sieci wodociągowej w Mędrzycach zakończona

 

W zeszłym tygodniu została odebrana inwestycja polegająca na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce.

Wartość zadania wyniosła 349.500,00 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie  331.990,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania był INSTAL Hurt-Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.

 

Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Zakończyły się prace związane z budową  boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce.

Wartość zadania wyniosła 848.700,00 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie  763.745,13 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie wykonała firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa.

 

Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.

 

 

Inwestycja oddana do użytku

Inwestycja pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” została zakończona i oddana do użytku.

Zadanie wykonało Konsorcjum Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.J.  Matczyński, Kosiński z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz (Lider) i Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp.J. Marek Matczyński i Wspólnik przy ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Marek Matczyński i Wspólnik ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.

Zadanie dofinansowywane jest środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 319 695,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

.