Od 1.01.2017 r. możliwy jest rolniczy handel detaliczny, kiedy to weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Sprzedaż konsumentom produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego o wartości do 20 tys. zł. jest zwolniona z opodatkowania.

Szczegóły:

INFORMACJA

 

         Informuję, że w dniach 02.02.2017 r. i 02.03.2017 r. (czwartki) w godzinach od 10:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą odbędą się dyżury konsultacyjno - informacyjne pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Grudziądzu.

          W trakcie dyżurów Mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad pracowników ZUS oraz radcy prawnego w zakresie m. in. ubezpieczeń społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno – rentowych, Platformy Usług Elektronicznych (bezpłatnego internetowego dostępu do konta w ZUS).

 

(-) Przemysław Szczepanowski

 

Zastępca Wójta Gminy Świecie nad

Informacja o przedłużeniu naboru

Informujemy, że nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Świeciu nad Osą został przedłużony do dnia 10. stycznia 2017 r.