Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Toruniu zaprasza w dniach 11 - 15
września br. do naszych placówek na "Tydzień Przedsiębiorcy".

Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem "e-Składka - proste płatności z ZUS" nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek

czyli e-Składki. W jednym miejscu udostępniamy możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania składek, prowadzeniem działalności gospodarczej,

a także skorzystania z licznych szkoleń oraz dyżurów eksperckich pracowników ZUS, Urzędów Skarbowych, Urzędów Miast. Więcej informacji pod linkiem: http://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy
http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/e-skladka Bożena Maria Wankiewicz Koordynator ds. Komunikacji Społecznej

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. (4.220 zł 69 gr).

Informacja przekazana przez OR KRUS w Bydgoszczy