Budowa oświetlenia zewnętrznego nad jeziorem w miejscowości Lisnowo - w ramach zrealizowanego zadania zostały zamontowane trzy lampy solarno – wiatrakowe, które oświetlają drogę dojazdową oraz miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem w miejscowości Lisnowo.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 40.055,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 27.822,11 zł.

Projekt był współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Organizacja festynu „Dzień pstrąga” – we wrześniu 2013 roku w Lisnowie odbył się festyn, którego przewodnim tematem był pstrąg. Festyn został przygotowany przez Gminę Świecie nad Osą w partnerstwie z Toruńskim Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego. W ramach „Dnia Pstrąga” zostały przeprowadzone liczne konkursy m.in. wiedzy o obszarze LGR, kulinarny, wędkarski. Uczestnicy festynu mogli skosztować, specjalnie przygotowane na ten dzień, potrawy z pstrąga. Na zakończenie wszyscy bawili się podczas występu zespołu KOMERS.

Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 30.142,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.

Projekt był współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku nad jeziorem w miejscowości Lisnowo i Szarnoś – w ramach zrealizowanego zadania została zagospodarowana plaża w miejscowości Lisnowo. Teren plaży został podzielony na trzy strefy: plaża z nowym i wyremontowanym starym pomostem oraz pole namiotowe (wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci), plac zabaw dla najmłodszych (huśtawki, karuzela, sprężynowce) oraz zaplecze sanitarne, miejsca postojowe na rowery i samochody. Do plaży prowadzi utwardzona droga, która wcześniej miała nawierzchnię gruntową.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Koszt całkowity zadania wynosił 383.193,45 zł, w tym kwota dofinansowania: 264.808,48 zł.

Projekt był współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Świecie nad Osą – głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 40 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 611.829,46 zł, w tym kwota dofinansowania: 611.829,46 zł.

Projekt był współfinansowany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.