Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Świecie nad Osą

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                              50 szt.

Liczba zawartych umów                                                                           45 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                             27 szt.

Kwota wypłaconych dotacji                                                        304 851,29 zł

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 
Ważna informacja
Od dnia 10.01.2023 rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świeciu nad Osą