Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo              Znalezione obrazy dla zapytania kujaw pomorze logo                  Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo

Trwają prace związane z Budową Świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarnoś.

 

Zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym   i socjalnym oraz z infrastrukturą  towarzyszącą w miejscowości Szarnoś" jest realizowane                   w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizowanego zadania jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie miejsca integracji społecznej poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś.

 

Wartość dofinansowania wynosi 499 582,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac - lipiec 2019

 

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą. Obecnie trwają prace w budynku Urzędu Gminy Świecie nad Osą oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą, a także rozpoczęto prace na budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 1    w Świeciu nad Osą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

DRODZY ROLNICY!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są

przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus do 15 maja br.


Warto pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości w Biurach Powiatowych ARiMR można uzyskać wymaganą pomoc techniczną związaną z wypełnieniem wniosku oraz obsługą aplikacji.


Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.