Podstawową formą użytkowania gruntów na terenie gminy Świecie nad Osą jest użytkowanie rolnicze. Użytki rolne stanowią prawie 84% ogólnej powierzchni gminy. Dominującym typem gleb są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Są to gleby o dużej żyzności oraz właściwym uwilgotnieniu. Kompleksy glebowo-rolnicze dominujące na terenie gminy to: pszenny dobry (46% powierzchni gruntów) i żytni bardzo dobry (27% powierzchni gruntów). Wysoka jakość gleb predestynuje gminę do rozwoju produkcji roślinnej.

Na terenie gminy funkcjonuje 390 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha stanowią 40% ogółu. Ok. 28% gospodarstw w gminie Świecie nad Osą stanowią gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. Blisko połowa (48%) gospodarstw w gminie to gospodarstwa małe, których powierzchnia nie przekracza 5 ha. Są to gospodarstwa charakteryzujące się niską wartością produkcji rolniczej, a tym samym niską dochodowością.

 

 1. Zespół Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą

Świecie nad Osą 113

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Barbara Dziarkowska

tel. 56 466 16 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspi1.pl

 

 1. Szkoła Podstawowa w Bursztynowie

Bursztynowo 44

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Barbara Lemanowicz

tel. 56 466 81 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.spbursztyn.sldc.pl

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego

Linowo 37

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Katarzyna Chojnacka

tel. 56 466 96 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.splinowo.pl

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

Lisnowo 1

86-342 Łasin

 

Dyrektor: mgr Maria Domeracka

tel. 56 466 05 76

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.szkolalisnowo.republika.pl

 

 

Wykaz sołtysów z terenu gminy Świecie nad Osą

 

 

 1. Sołectwo Partęczyny

  Dariusz Maćkowiak

    Partęczyny, 86-342 Łasin

 

      Tel. 56/466 05 49

 

 1. Sołectwo Lisnowo

  Iwona Bednarska

    Lisnowo, 86-342 Łasin

      Tel. 663 339 802

 

 1. Sołectwo Mędrzyce

  Elżbieta Tyszko

    Mędrzyce, 86-320 Łasin

     Tel. 56/466 87 52

 

 1. Sołectwo Karolewo

  Marek Zabroń

  Karolewo, 86-342 Łasin

  Tel. 56/466 04 55; 793 110 871

 

 1. Sołectwo Szarnoś

  Marika Januszewska

   Szarnoś, 86-342 Łasin

      Tel. 661555326

 

 1. Sołectwo Świecie nad Osą

  Mirosława Karczewska

86-341 Świecie nad Osą

Tel. 56/466 19 41;

 

 1. Sołectwo Białobłoty

  Henryk Czaczkowski

Białobłoty, 86-341 Świecie nad Osą

      Tel. 56/466 11 65;

 

 1. Sołectwo Bursztynowo

     Zbigniew Olech

Bursztynowo, 86-341 Świecie nad Osą

    Tel. 668 965 930

 

 1. Sołectwo Kitnówko – Nowy Młyn

  Anna Domańska

Nowy Młyn, 86-341 Świecie nad Osą

Tel. 56/495 90 68; 721 747 406

 

 1. Sołectwo Linowo

  Mariusz Kubal

Linowo, 86-341 Świecie nad Osą

Tel. 783 551 958

 

 1. Sołectwo Lisnówko

  Zenon Klonowski

Lisnówko, 86-342 Łasin

Tel. 56/466 05 15

 

 1. Sołectwo Widlice

  Ewa Bruzdewicz

Widlice, 86-342 Łasin

Tel. 600 113 351

 

 1. Sołectwo Rychnowo

  Jerzy Wiśniewski

Rychnowo, 86-341 Świecie nad Osą

Tel. 56/461 85 04

 

 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.
Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Gminy w Świeciu nad Osą działa w oparciu o akty prawa stanowione przez Gminę.
Więcej informacji w Statucie Gminy oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

W Urzędzie działają następujące referaty i samodzielne stanowiska:
1. Referat finansowy
2. Referat organizacyjny
3. Referat Budownictwa, Inwestycji i Nieruchomości
4. Samodzielne stanowisko ds. oświaty i służby zdrowia
5. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska

6. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, spraw publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy
86-341 Świecie nad Osą 1
tel. (56) 4661613
fax.(56) 4661621
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny od poniedziałku do czwartku  od godz. 7.00 do godz. 15.30

w piątki  od godz 7.00 do godz. 13.00


W soboty, niedziele i święta Urząd nieczynny.

 

W 2017 roku Gmina Świecie nad Osą zrealizowała zadanie pn. Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko – etap II.

W ramach wykonanych prac przebudowano odcinek o długości 1,620 km drogi nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko, w technologii nawierzchni bitumicznej z miejscowym okrawężnikowaniem, zjazdami, poboczami gruntowymi, skrzyżowaniem z drogą nr 041534C oraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków pionowych, lampy solarnej na skrzyżowaniu oraz lustra drogowego. Był to drugi etap przebudowy nawierzchni tej drogi.

 Całkowita wartość zadania wyniosła 1 069 049,64 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie naboru wniosków na rok 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 Gmina Świecie nad Osa otrzymała na ten cel dotację w wysokości 534 524,00 zł.

 

                                                                 Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

                                                             Wielki Komorsk , ul. Warlubska 17

                                                     86-160 Warlubie

                                                        tel.:  52-33-26-534 , 504-937-665

                                                            REGON : 091233532, NIP: 559-100-44-16

BURSZTYNOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

26

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

SZKŁO

25

 

 

26

 

 

26

 

 

25

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

28

 

 

27

 

 

20

TWORZYWA

SZTUCZNE

 I METALE

25

22

29

26

24

28

26

30

27

25

29

20

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

BIAŁOBŁOTY, KITNÓWKO, NOWY MŁYN

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LIS

TOPAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

26

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

SZKŁO

 

22

 

 

24

 

 

30

 

 

29

 

PAPIER

 

 

29

 

 

28

 

 

27

 

 

20

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

25

22

29

26

24

28

26

30

27

25

29

20

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

PARTĘCZYNY , RYCHNOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

 ZMIESZANE

19

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

18

 

 

19

 

 

19

 

 

18

 

 

PAPIER

 

 

22

 

 

21

 

 

20

 

 

14

TWORZYWA

 SZTUCZNE

I METALE

18

15

22

19

17

21

19

23

20

18

22

14

ODPADY

 BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LINOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

25

22

22

19

17

14

12

9

6

4

15

13

SZKŁO

 

15

 

 

17

 

 

23

 

 

22

 

PAPIER

 

 

22

 

 

21

 

 

20

 

 

14

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

18

15

22

19

17

21

19

23

20

18

22

14

ODPADY

 BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LISNOWO , LISNOWO-ZAMEK , SZARNOŚ , LISNÓWKO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

12

9

9

13

11

8

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

 

8

 

 

11

 

 

9

 

 

15

 

PAPIER

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

11

8

15

12

11

14

12

9

13

11

15

13

ODPADY BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15

,22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

KAROLEWO

 

 

 

RODZAJ

 ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

19

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

11

 

 

12

 

 

12

 

 

11

 

 

PAPIER

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

TWORZYWA

 SZTUCZNE

I METALE

11

8

15

12

11

14

12

9

13

11

15

13

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13

,20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

ŚWIECIE NAD OSĄ

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LISTO

PAD

GRUDZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

4

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

PAPIER

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

6

TWORZYWA

SZTUCZNE

I METALE

4

1

8

6

10

7

5

2

6

4

8

6

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

MĘDRZYCE , WIDLICE

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹ

DZIER

NIK

LIST

OPAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

 

1

 

 

10

 

 

2

 

 

8

 

PAPIER

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

6

TWORZYWA SZTUCZNE

I METALE

4

1

8

6

10

7

5

2

6

4

8

6

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15

,22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

Historia gminy Świecie nad Osą jest ściśle powiązana z dziejami historycznej Ziemi Chełmińskiej. We wczesnym średniowieczu tereny obecnej gminy były podzielone na dwie części: północną – pruską i południową – polską. Granicę pomiędzy tymi obszarami wyznaczała rzeka Osa. Świecie nad Osą stanowiło w średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Ziemi Chełmińskiej. Pierwsza wzmianka o Świeciu pochodzi z roku 1391. W 1404 r. wieś otrzymała przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W latach 1454-1772 cały obszar obecnej gminy znajdował się w granicach Królestwa Polskiego. W latach 1772-1918 (z 7-letnią przerwą w okresie Księstwa Warszawskiego), tereny gminy znajdowały się pod zaborem pruskim. W okresie międzywojennym wchodziły w skład województwa pomorskiego, a po II wojnie światowej znajdowały się kolejno w granicach administracyjnych województw: pomorskiego, bydgoskiego i toruńskiego. Od 1999 r. należą do województwa kujawsko-pomorskiego.

Bogata historia średniowieczna terenów gminy Świecie nad Osą znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych stanowiskach archeologicznych. W 2003 roku liczba tych stanowisk wyniosła w gminie 490. Do najważniejszych należą: grodziska średniowieczne w Świeciu nad Osą (nr 1 i 80) oraz grodzisko w Lisnowie. Niemal cały obszar gminny jest cenny archeologicznie.

Ponadto, na terenie gminy są zlokalizowane liczne zabytki architektury i budownictwa, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W chwili obecnej w ewidencji znajduje się 205 obiektów. Najliczniejszą grupę zabytków nieruchomych stanowią zespoły parkowo-pałacowe w: Białobłotach, Bursztynowie, Karolewie, Kitnówku, Linowie, Lisnowie, Mędrzcach, Nowym Młynie, Partęczynach-Babkach, Szarnosiu, Świeciu nad Osą. Mimo dużej wartości historyczno-kulturowej zespołów parkowo-pałacowych, w chwili obecnej są one w znacznym stopniu zdegradowane.

Do najbardziej wartościowych pod względem kulturowym obiektów sakralnych zlokalizowanych w gminie należy zaliczyć: Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Linowie z XIII wieku, kościół w Bursztynowie p.w. św. Andrzeja Boboli z 1938 r. i odbudowany w 1956 r. na starych fundamentach kościół p.w. Chrystusa Króla w Lisnowie. Znaczną wartość mają również cmentarze ewangelickie i rzymsko-katolickie w: Linowie, Lisnowie, Mędrzycach, Partęczynach, Rychnowie i Świeciu nad Osą.

Godnymi uwagi są również historyczne obiekty przemysłowe takie, jak: gorzelnia na terenie folwarku w Mędrzycach, młyn wodny w Świeciu nad Osą, mleczarnie w Świeciu nad Osą, Partęczynach Babkach, kuźnie w Partęczynach Babkach i Lisnowie czy też obiekty kolejnictwa: budynki stacji kolejowych i strażnic w Bursztynowie, Linowie, Szarnosiu czy Białobłotach. Znaczącą wartość posiadają również obiekty architektury i budownictwa takie, jak: budynki szkolne w Bursztynowie, Linowie, Lisnowie, Lisnówku, Partęczynach, Rychnowie czy Świeciu nad Osą, leśniczówka w Kowalikach, czy stara karczma w Partęczynach Babkach.